סקלקסטריק לוטוס אקסיג' C3600


סקלקסטריק לוטוס אקסיחה C3600

דברים מעניינים על התחרות והמכונית

היו 42 מכוניות במסלול של ההר פנוראמה בשתיים עשר השעות של באטהורסט ליקי מולי. לאחר מרות מפרחת של 12 שעות ומתים וארבעה הקפות הלוטוס דונאט קינג נשאר כאחד המאטים לשרוד את התחרות המענישה באווירה של טמפרטורות גבוליות. הייתה למכונית קלאס סי המנצחת אחד ההופעות המבריקות ובלתי נשכחות בין כל המכוניות שהשתתפו במרוץ המפורסמת באוסטראליה.

מאפיינים מיוחדים של סקלקסטריק

  • DPI: מוכנות לרכיב דיגיטאלי.
  • מגנטראקשון.
  • עמיד בהתנגשות.
  • רמה פירוט גבוהה.
  • גילאים: החל מגיל שבע.

Instagram